Wstęp do macierzy dysków RAID 5

Definicja RAID 5 Array (Nadmiarowej Macierzy Niezależnych Dysków ver. 5)

Nadmiarowa Macierz Niezależnych Dysków ver. 5 polega na współpracy co najmniej 3 dysków i rozprzestrzenianiu informacji na poziomie bajtów pomiędzy poszczególne dyski członkowskie. Dane parzystości również są rozproszone po całej strukturze macierzy, tak aby w razie awarii jednego dysków można było odzyskać dane z pozostałych dysków.

Różne metody projektowania Nadmiarowej Macierzy Niezależnych Dysków ver 5.

Praktykuje się tworzenie macierzy programowych, gdzie odpowiedni moduł systemu operacyjnego zapisuje i odczytuje dane w macierzy oraz macierzy sprzętowych, gdzie stosuje się dedykowane sprzętowe kontrolery RAID.

RAID programowy jest generalnie projektowany albo z użyciem specjalnego dedykowanego oprogramowania, albo oprogramowania wbudowanego w istniejący system operacyjny np. Windows 2003 Server. RAID programowy używa procesora i pamięci komputera, na którym jest zainstalowany. Zmniejsza to wydajność innych aplikacji na tym komputerze oraz zwiększa ryzyko wystąpienia awarii w przypadku problemów z tym właśnie komputerem.

RAID sprzętowy ma większą wydajność, gdyż niejako obowiązki macierzy ?dzierży? tutaj dedykowany kontroler, przez co CPU i pamięć komputera-gospodarza jest mniej obciążone.

Aplikacje najlepsze dla RAID 5

Jako, że RAID 5 oferuje lepszą szybkość odczytu niż zapisu, najlepiej pasuje do aplikacji zorientowanych na odczyt, jak web, internet, serwery emailowe. Może też być użyteczny dla baz danych, o ile nastawione są one bardziej na odczyt niż na zapis. Szybkość zapisu jest tu niska z uwagi na konieczność zapisywania na dyskach danych parzystości.

Zalety i wady macierzy RAID 5

Jest kilka zalet macierzy RAID 5. Jako, że zapisuje ona dane parzystości na każdym dysku, macierz ?przetrwa? uszkodzenia jednego z nich. Macierz może zostać w takiej sytuacji odtworzona. Inną zaletą RAID 5 jest jej ekonomiczność, szczególnie jeśli zważyć na jej wysoką odporność na skutki awarii. Poza tym, RAID 5 stwarza duże możliwości dokonywania odczytów na ?dyskach członkowskich?. Wadą tej macierzy są jednak jej mniejsze możliwości jeśli chodzi o zapis danych, jako że musi ona, oprócz danych parzystości zapisywać też dane regularne. Może być też droga z uwagi na konieczność zastosowania specjalnego sprzętu.

Wniosek

RAID 5 oferuje wysoką odporność na awarie bez utraty miejsca na dysku. Cechuje się też wysoką wydajnością, jeśli chodzi o zapis, co czyni ją odpowiednią dla wielu różnych aplikacji. Więcej informacji o macierzy RAID 5 można znaleźć na stronie odzyskiwanie danych z macierzy.Dodaj komentarz

Demos

Layout

Wide
Boxed