RAID 0

RAID 0 składa się z paska, bez odbicia lustrzanego lub parzystości. Pojemność woluminu RAID 0 to suma pojemności dysków w zestawie, taka sama jak objętość woluminu rozszerzonego. Nie ma dodatkowej redundancji w celu obsługi awarii dysku, podobnie jak w przypadku woluminu rozszerzonego. Tak więc awaria jednego dysku powoduje utratę całego woluminu RAID 0, z mniejszymi możliwościami odzyskiwania danych w porównaniu z uszkodzoną objętością. Striping (paskowanie) rozprowadza zawartość plików w przybliżeniu równomiernie pomiędzy wszystkimi dyskami w zestawie co sprawia, że prawie równoległe operacje odczytu lub zapisu na wielu dyskach są nieuniknione i powodują poprawę wydajności. Jednocześnie zwiększają przepustowość większości operacji odczytu i zapisu równą przepustowości jednego dysku pomnożonej przez liczbę dysków. Zwiększona przepustowość to duża korzyść w macierzy RAID 0 w porównaniu z woluminem rozszerzonym, oczywiście kosztem zwiększonej podatności na awarie napędu.Dodaj komentarz

Demos

Layout

Wide
Boxed